Aşağıdaki verilerde son 20 yılın altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Görüldüğü üzere altın yatırımcısına her yıl büyük kazanç sağlamış sizde altın yatırım yapın kazançlı çıkın! Altına yatırım yapmak için tıklayın.
Yıllar Fiyat (g)        Kar (%)
1990 35,563
1991 59,325         66,82
1992 91,820         54,77
1993 176,375      92,09
1994 459,300      160,41
1995 718,600      56,46
1996 1251,000   74,09
1997 1860,000   48,68
1998 2868,750   54,23
1999 4826,000   68,23
2000 5852,500   21,27
2001 12937,500 121,06
2002 18016,700 39,26
2003 18937,500 5,11
2004 20000,000 5,61
2005 22056,000 10,28
2006 28735,000 30,28
2007 30503,000 6,15
2008 40724,000 33,51
2009 54553,000 33,96
2010 68340,000 25,27